Local mirror of The Core DOM (Core_DOM) entry of the Archive of Formal Proofs (AFP).
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 
 
Michael Herzberg f955f2fa56 Fixed long lines and simp lemmas without names. 6 miesięcy temu
.ci Initial commit. 2 lat temu
Core_DOM Fixed long lines and simp lemmas without names. 6 miesięcy temu
.gitignore Enabled document generation. 9 miesięcy temu
CITATION Initial commit. 2 lat temu
LICENSE Initial commit. 2 lat temu
README.md Initial commit. 2 lat temu

README.md

A Formal Model of the Document Object Model (Core_DOM)

This git repository contains a local mirror of A Formal Model of the Document Object Model entry of the Archive of Formal Proofs (AFP).

The official AFP releases are tagged. Additionally, this repository may contain extensions (i.e., a development version) that may be submitted (as an update of the Core_DOM entry) at a later stage.

How to build

isabelle build -d Core_DOM Core_DOM 

Authors

License

This project is licensed under a 3-clause BSD-style license.

SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause

Master Repository

The master git repository for this project is hosted by the Software Assurance & Security Research Team at https://git.logicalhacking.com/afp-mirror/Core_DOM.

Publications