Local mirror of The Core DOM (Core_DOM) entry of the Archive of Formal Proofs (AFP).
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Den här utvecklingskatalogen är arkiverad. Du kan se filer och klona katalogen, men inte öppna ärenden eller genomföra push- eller pull-förfrågningar.
 
 
 
Michael Herzberg f955f2fa56 Fixed long lines and simp lemmas without names. 6 månader sedan
.ci Initial commit. 2 år sedan
Core_DOM Fixed long lines and simp lemmas without names. 6 månader sedan
.gitignore Enabled document generation. 9 månader sedan
CITATION Initial commit. 2 år sedan
LICENSE Initial commit. 2 år sedan
README.md Initial commit. 2 år sedan

README.md

A Formal Model of the Document Object Model (Core_DOM)

This git repository contains a local mirror of A Formal Model of the Document Object Model entry of the Archive of Formal Proofs (AFP).

The official AFP releases are tagged. Additionally, this repository may contain extensions (i.e., a development version) that may be submitted (as an update of the Core_DOM entry) at a later stage.

How to build

isabelle build -d Core_DOM Core_DOM 

Authors

License

This project is licensed under a 3-clause BSD-style license.

SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause

Master Repository

The master git repository for this project is hosted by the Software Assurance & Security Research Team at https://git.logicalhacking.com/afp-mirror/Core_DOM.

Publications