Преглед на файлове

Add missing config, bib-files, and main-include to examples.

tags/v1.1.1^0
Achim D. Brucker преди 1 година
родител
ревизия
a5de816ae9
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      Makefile

+ 3
- 0
Makefile Целия файл

@@ -5,6 +5,9 @@ authorarchive.zip: * examples/*.tex
(cd examples; for i in *.tex; do pdflatex $$i; pdflatex $$i; pdflatex $$i; done)
cp examples/*.tex authorarchive/examples/
cp examples/*.pdf authorarchive/examples/
cp examples/*.config authorarchive/examples/
cp -r examples/bib authorarchive/examples/
cp -r examples/input authorarchive/examples/
cp *.sty authorarchive
cp LICENSE authorarchive
cp *.md authorarchive


Зареждане…
Отказ
Запис