Przeglądaj źródła

Initial commit.

tags/afp-UPF-current-Isabelle2019
Achim D. Brucker 1 rok temu
rodzic
commit
0e44f9d23d
1 zmienionych plików z 10 dodań i 0 usunięć
  1. +10
    -0
      .ci/Jenkinsfile

+ 10
- 0
.ci/Jenkinsfile Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,10 @@
pipeline {
agent any
stages {
stage('Build') {
steps {
sh 'docker run -v $PWD/UPF:/UPF logicalhacking:isabelle2018 isabelle build -D /UPF'
}
}
}
}

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz