A repository of Dockerfiles for running Isabelle or projects based on Isabelle.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
Achim D. Brucker aaad4fb482 Clean /tmp director after build. 4 dagar sedan
.ci Added support for Isabelle 2019. 1 år sedan
debian4isabelle Allow user of podman as alternative to docker. 3 månader sedan
isabelle Clean /tmp director after build. 4 dagar sedan
isabelle_dof Setup for various versions of Isabelle. 4 veckor sedan
LICENSE Initial commit. 2 år sedan
README.md Added links for Isabelle/DOF 1.1.0. 4 veckor sedan
build.sh Updated latest Isabelle version and export environment. 1 månad sedan
config Updated latest Isabelle version and export environment. 1 månad sedan

README.md

Dockerfiles for Isabelle and Related Projects

This repository contains Dockerfiles for running Isabelle and projects based on Isabelle. The Dockerfiles are tested with podman and Docker.

List of Dockerfiles

Authors

Main author: Achim D. Brucker

License

If not otherwise stated, all Dockerfiles are licensed under a 2-clause BSD-style license.

SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause

Master Repository

The master git repository for this project is hosted by the Software Assurance & Security Research Team at https://git.logicalhacking.com/lh-docker/lh-docker-isabelle.