Container definitions (tested with docker and podman) for SCALE-MAMBA.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Achim D. Brucker 2e421a3ce0 Added links to docker hub. před 2 měsíci
scale-mamba-1.5 Initial commit. před 2 měsíci
scale-mamba-1.11 Intitial commit. před 2 měsíci
LICENSE Initial commit. před 2 měsíci
README.md Added links to docker hub. před 2 měsíci

README.md

Dockerfiles for Isabelle and Related Projects

This repository contains Dockerfiles for running SCALE-MAMBA and projects based on SCALE-MAMBA. The Dockerfiles are tested with podman and Docker.

List of Dockerfiles

Authors

Main author: Achim D. Brucker

License

If not otherwise stated, all Dockerfiles are licensed under a 2-clause BSD-style license.

SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause

Master Repository

The master git repository for this project is hosted by the Software Assurance & Security Research Team at https://git.logicalhacking.com/lh-docker/lh-docker-scale-mamba.