Container definitions (tested with docker and podman) for SCALE-MAMBA.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Achim D. Brucker 2e421a3ce0 Added links to docker hub. 2 månader sedan
scale-mamba-1.5 Initial commit. 2 månader sedan
scale-mamba-1.11 Intitial commit. 2 månader sedan
LICENSE Initial commit. 2 månader sedan
README.md Added links to docker hub. 2 månader sedan

README.md

Dockerfiles for Isabelle and Related Projects

This repository contains Dockerfiles for running SCALE-MAMBA and projects based on SCALE-MAMBA. The Dockerfiles are tested with podman and Docker.

List of Dockerfiles

Authors

Main author: Achim D. Brucker

License

If not otherwise stated, all Dockerfiles are licensed under a 2-clause BSD-style license.

SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause

Master Repository

The master git repository for this project is hosted by the Software Assurance & Security Research Team at https://git.logicalhacking.com/lh-docker/lh-docker-scale-mamba.